TYFLOPEDAGOG

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

Zajęcia prowadzi : mgr Jolanta Chomicka

Terapia tyflopedagogiczna w naszym przedszkolu to:
Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju widzenia prowadzone w formie zabaw i ćwiczeń pobudzających do patrzenia – „by dziecko chciało patrzeć” oraz stymulujących widzenie -„by dziecko mogło zobaczyć”.

W ramach tych zajęć dzieci uczą się nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego, kształtują pole wspólnej z dorosłym uwagi wzrokowej będącej warunkiem efektywnego naśladownictwa. Prowadzone ćwiczenia usprawniają koordynację wzrokowo – ruchową na miarę indywidualnych możliwości dziecka.

Celem zajęć jest również dobór optymalnych warunków i odpowiedniego materiału do prezentacji – adekwatnie do aktualnego poziomu funkcjonowania wzrokowego dziecka, jego potrzeb rozwojowych w tym zakresie i jego zainteresowań wzrokowych.

Do zadań tyflopedagoga należy m.in.:

  • diagnoza funkcjonalna – wzrok i zachowania kierowane wzrokiem
  • opracowanie procedur prezentacji materiału wzrokowego
  • terapia – ćwiczenia: pobudzanie do patrzenia i stymulacja widzenia
  • zajęcia instruktażowe i konsultacje  dla rodziców

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress