RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

Podstawa prawna

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH

6.00 – 8.00

(w tym od 6.00 – 7.00 grupy łączone)

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.
8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
8.00 – 8.30 Zestaw ćwiczeń porannych lub poranne zabawy ruchowe. Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 8.50 Śniadanie.
8.50 – 9.00 Czynności higieniczne. Przygotowanie do zajęć.
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne wspierające całościowy rozwój dziecka według planu miesięcznego w oparciu o podstawę programową, z uwzględnieniem przerw według potrzeb.
10.00 – 11.30 Zabawy w sali, spacery,  wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
12.00 – 12.30 Obiad.
12.30 – 13.00 Profilaktyka stomatologiczna.
13.00 – 13.20 Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki klasycznej, gry i zabawy dydaktyczne.
13.20 – 13.50 Zabawy i zajęcia dodatkowe z całą grupą lub w małych zespołach. Zabawy w sali lub w ogrodzie.
13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.
14.00 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 17.00

(w tym od 16.00 – 17.00 grupy łączone)

Zajęcia o charakterze zabawowym organizowane przez nauczyciela. Praca  wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań. Zabawy na powietrzu. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne  z rodzicami.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA 5 i 6 LATKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

6.00 – 8.00

(w tym od 6.00 – 7.00 grupy łączone)

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.
8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
8.00 – 8.30 Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 8.50 Śniadanie.
8.50 – 9.00 Czynności higieniczne. Przygotowanie do zajęć.
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne wspierające całościowy rozwój dziecka według planu miesięcznego w oparciu o podstawę programową, z uwzględnieniem przerw według potrzeb.
10.00 – 11.30 Zabawy w sali, spacery,  wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
12.00 – 12.30 Obiad.
12.30 – 13.00 Profilaktyka stomatologiczna.
13.00 – 13.15 Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki klasycznej, gry i zabawy dydaktyczne.
13.15 – 13.50 Zabawy i zajęcia dodatkowe z całą grupą lub w małych zespołach. Zabawy w sali lub w ogrodzie.
13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.
14.00 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 17.00

(w tym od 16.00 – 17.00 grupy łączone)

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy dowolne w Sali lub w ogrodzie według zainteresowań. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Zajęcia indywidualne ze specjalistami: rewalidacyjne oraz specjalistyczne zgodnie z planem pracy specjalistów.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA 3 i 4 LATKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

6.00 – 8.00

(w tym od 6.00 – 7.00 grupy łączone)

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.
8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
8.00 – 8.30 Poranne zabawy ruchowe. Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 8.50 Śniadanie.
8.50 – 9.00 Czynności higieniczne. Przygotowanie do zajęć.
9.00 – 9.30 Zajęcia edukacyjne wspierające całościowy rozwój dziecka według planu miesięcznego w oparciu o podstawę programową, z uwzględnieniem przerw według potrzeb.
9.30 – 11.30 Zabawy w sali, spacery,  wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
12.00 – 12.30 Obiad.
12.30 – 13.00 Profilaktyka stomatologiczna.
13.00 – 13.50 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań, muzyki klasycznej i relaksacyjnej.
13.15 – 13.50 Zabawy i zajęcia dodatkowe z całą grupą lub w małych zespołach. Zabawy w sali lub w ogrodzie.
13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.
14.00 – 14.30 Podwieczorek.
14.15 – 17.00

(w tym od 16.00 – 17.00 grupy łączone)

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie według zainteresowań. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Zajęcia indywidualne ze specjalistami: rewalidacyjne oraz specjalistyczne zgodnie z planem pracy specjalistów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress