OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

Aktualna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rodzic wnosi miesięczną opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu za czas niezbędny na realizację zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zgodnie z uchwałą nr LII/554/2018 RM opłaty będą naliczane za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł .

Wysokość dziennej stawki za wyżywienie wynosi aktualnie 8 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Opłatę za pobyt i wyżywienie należy dokonać na nr konta:

81 1240 2744 1111 0000 3991 4815

Zasady  naliczania opłat:

1) dwukrotny odczyt karty (wejście – wyjście) – naliczenie opłaty za wyżywienie + czesne ze wskazania czytnika (1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę minus podstawa programowa);

2) tylko jeden odczyt karty (bez względu, o której będzie to godzinie) – naliczenie opłaty za wyżywienie + czesne za wszystkie godziny od otwarcia przedszkola do jego zamknięcia

(1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę minus podstawa programowa);

3) brak odczytu karty ale dziecko jest w przedszkolu – naliczenie opłaty za wyżywienie + czesne za wszystkie godziny od otwarcia przedszkola do jego zamknięcia (1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę minus podstawa programowa);

4) nieobecność zgłoszona w systemie najpóźniej tego samego dnia do godz. 8:00 – brak naliczeń opłat za wyżywienie i czesne;

5) nieobecność zgłoszona telefonicznie lub osobiście najpóźniej tego samego dnia do godz. 8:00 – brak naliczeń opłat za wyżywienie i czesne.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie  z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych – art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do spraw, o których mowa w art. 60 pkt 7 nieuregulowanych przepisami tej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy.

W związku z powyższym od nieuregulowanych opłat w terminie będą naliczane odsetki za zwłokę. Rodzic, zobowiązany jest do: niezwłocznego informowania telefonicznie 15 822 26 84 , osobiście lub przez portal iPrzedszkole (najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności) o nieobecności dziecka w danym dniu w przedszkolu oraz przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego, a także natychmiastowego zawiadomienia Przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej mogącej przenieść się na inne dzieci korzystające z usług przedszkola.

Ważne aby w systemie iPrzedszkole  choć jeden z rodziców miał wprowadzone  dane: PESEL i email. Rodzice mają za zadanie uzyskać dostęp do konta na portalu „Innowacyjny T@rnobrzeg”

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress