Programy, innowacje, projekty 2023/2024

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy,
ponieważ wiedza jest ograniczona”.
Albert Einstein

Nasze przedszkole bierze czynny udział w wielu programach, innowacjach i projektach edukacyjnych organizowanych z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Udział w tych przedsięwzięciach ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności, poszerzyć nowe horyzonty i wiedzę dzieci, ale także otworzyć na świat, na ludzi oraz na samych siebie.

Programy  i projekty edukacyjne :

 • Program edukacji przedszkolnej „NASZE PRZEDSZKOLE” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej. Wydawnictwo MAC Edukacja.
 • „Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później” Gruszczyk –Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
 • Język angielski: program nauczania Ewa Wodzicka- Dondziłło „I love Boo”
 • Program kreatywnego umuzykalniania „Kreatywność budzi w nas muzyka”.
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi przyjaciele natury”.
 • Ogólnopolska kampania „Mamo, tato wolę wodę”
 • Program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Witaminki”.
 • Ogólnopolska kampania edukacyjna „Mamo, tato wolę wodę”.
 • Ogólnopolska kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Klubmleczaka”.
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Szkolne przygody Gangu Mocniaków”.
 • Program edukacyjny „Działaj z impetem”.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Bajki-pomagajki”.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sensoryczny Kogel-Mogel”.

 Programy autorskie

„Nie jestem kRuchy” autorstwa D. Pruś i A. Lis-Błasiak. Cel główny programu: stworzenie optymalnych warunków edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, służące pełnemu rozwojowi psychicznemu, społecznemu, intelektualnemu oraz fizycznemu na miarę możliwości dziecka i przygotowanie go do życia codziennego.

Program profilaktyczny z zakresu rozwijania i terapii mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym pt: „Aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.autorstwa M. Wicher,E. Chmielorz, J. Szypuła. Celem głównym programu jest stymulacja rozwoju mowy i wszechstronne usprawnianie funkcji komunikacyjnej mowy wszystkich dzieci  uczęszczających do przedszkola, prowadzące do swobodnego porozumiewania się i wyrażania swoich myśli.

„Sensoplastyczne wariacje” autor J.Kraszewska. Cele główne: Wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego, rozwijanie motoryki małej czyli zdolności manualnych dziecka oraz poprawę ruchów precyzyjnych iniwelowanie napięć emocjonalnych.

Program edukacji patriotycznej „JESTEM TARNOBRZEŻANINEM, POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM”. Cele główne:kształtowanie u dzieci świadomości przynależności do swojej rodziny, kraju oraz wspólnoty europejskiej, przyswajanie wiedzy o ojczyźnie i emocjonalne wiązanie z narodem. Autorstwa Lucyny Urbaniak i Marioli Parzygnat.

Program wychowawczy przedszkola „Wychowanie do wartości”. Nadrzędnym celem programu jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. Autor: Renata Kilian- Pałac

„Maluchy to super zuchy” -autorski program adaptacyjny Marii Iskra-Kochowska. Celem programu jest minimalizowanie stresu związanego z przebiegiem procesu adaptacji.

„Już się nie boję”– autorski program wzmacniający zdrowie psychiczne i przeciwdziałający lękom i fobiom dziecięcym. Oswajanie z lękami dziecięcymi wieku przedszkolnego. Autor:Maria Iskra-Kochowska

„Zaczytane zuchy”– autorski projekt czytelniczy, którego celem jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym,poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz kształtowanie właściwego kontaktu z książką poprzez wyjścia do osiedlowej biblioteki, wypożyczenie książek oraz zapraszanie rodziców do wspólnego czytania. Autor:Maria Iskra-Kochowska

„SIĘGAM PO_MOC”– Program zajęć grupowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka czyli rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Autorstwa: J. Szypuła, N.Stępień

 Innowacje pedagogiczne:

„Niecodzienne spotkania z porami roku”– autorska innowacja pedagogiczna Marii Iskry-Kochowskiej. Jej celem jest poznanie charakterystycznych oznak każdej pory roku oraz polisensoryczne poznawanie darów natury.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress