Standardy Ochrony małoletnich (dzieci)

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

Szanowni Rodzice!

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  i ochronie małoletnich”

(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.)

W Przedszkolu Integracyjnym nr 9 w Tarnobrzegu obowiązują Standardy ochrony małoletnich ( dzieci). Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników i współpracowników  Przedszkola Integracyjnego nr 9 w Tarnobrzegu, jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik i współpracownik traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy, w jakiejkolwiek formie. Pracownik i współpracownik Przedszkola realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych  oraz swoich kompetencji.

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH.pdf

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress