REHABILITANT

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

W naszym Przedszkolu dzieci niepełnosprawne korzystają z kompleksowej rehabilitacji. Dzieci kwalifikowane są na zajęcia terapeutyczne zgodnie z zaleceniami PP-P lub po badaniach diagnostycznych. Biorą w nich udział przede wszystkim uczniowie z wadami postawy, mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo rdzeniową, zespołem Downa i autyzmem. Celem głównym działań fizjoterapeutycznych jest wspomaganie rozwoju dziecka, maksymalne jego usprawnienie w każdej zaburzonej strefie i osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu jego funkcjonowania w naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego i życia społecznego.

Praca fizjoterapeuty i terapeuty SI, obejmuje konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb dziecka, opracowywanie samodzielnych opinii rehabilitacyjnych na temat jego rozwoju oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych ucznia.

 

Program z zakresu rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej obejmuje :

 • zwiększenie zakresu ruchu`
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia czynne z oporem
 • ćwiczenia czynno – bierne i redresyjne
 • masaż klasyczny
 • masaż Shantala
 • usprawnianie koordynacji ruchowo-wzrokowej
 • ćwiczenia równoważne i antygrawitacyjne
 • ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne
 • kinesio taping
 • terapia neurotaktylna wg dr Svetlany Masgutovej I i II stopień
 • metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • terapię integracji sensorycznej
 • światłolecznictwo
 • integracja bilateralna

 

Zajęcia prowadzone są przez mgr rehabilitacji, pedagoga, terapeutę i diagnostę integracji sensorycznej Andrzeja Bienię, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.30,indywidualnie, w wymiarze 1 -2 h tygodniowo, wg harmonogramu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress