Z kart naszej historii.

Przedszkole Nr 9 zainaugurowało swoją działalność 01.09.1979 roku. Placówka mieściła się w parterowych budynkach typu szwedzkiego przy ulicy Kurasia.

Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Helena Rękas. Następnie kierownictwo placówki objęła pani Maria Figurska-Ferdek. Z dniem 01.09.1984 roku dyrektorem Przedszkola Nr 9 została pani Bożena Siembab, a od roku 2007 do chwili obecnej funkcję tę pełni pani Janina Nasternak.

01.12.1991 roku przedszkole przeniosło się na ulicę Dekutowskiego 4 do budynku po likwidowanym żłobku miejskim.

Kolejną ważną datą w historii Przedszkola był 01.09.1999 roku, kiedy to utworzono w nim dwie pierwsze grupy integracyjne: 5-latki oraz 6-latki. Dzieci niepełnosprawne zawsze znajdowały miejsce i akceptację w naszym przedszkolu, toteż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ich rodziców, dążyliśmy do przekształcenia naszej placówki w przedszkole integracyjne. W przedszkolu zatrudniono dodatkowo pedagogów specjalnych, rehabilitana ruchowego, psychologa oraz logopedę.

W roku 2000 integracja objęła wszystkie grupy wiekowe, a przedszkole zyskało statut placówki integracyjnej. Aby sprostać potrzebom naszych wychowanków w przedszkolu znajduje się dobrze wyposażony gabinet logopedyczny, sala gimnastyczna z suchym basenem oraz sprzętem rehabilitacyjnym, a także sala komputerowa. Placówka jest dostępna dla dzieci ze wszystkich dzielnic Tarnobrzega. Obecnie obejmuje 4 grupy wiekowe. Do każdej grupy uczęszcza 15-20 dzieci, w tym troje do pięciorga dzieci niepełnosprawnych.

Kadra pedagogiczna naszej placówki stale pogłębia swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej, zapewniając profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieciom w wieku 3-8 lat w atmosferze szacunku, akceptacji, bezpieczeństwa.
W pracy dydaktycznej stosujemy najnowsze i najbardziej efektywne metody pracy z dziećmi: metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, program edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metodę Dobrego Startu, kinezjologię edukacyjną P. Dennisona oraz pedagogikę zabawy KLANZY.

Nasze przedszkole odgrywa szczególną rolę w środowisku lokalnym – jest prekursorem integracji na terenie naszego powiatu i w ocenie kuratorium jest liderem integracji w województwie podkarpackim.

 

Od września 2012 roku nasza placówka została przeniesiona na ulicę Wiejską 4, gdzie na jej potrzeby wyremontowany został parter jednego z pawilonów Szkoły Podstawowej nr 9.

Przedszkole zyskało nową, kameralną lokalizację, zostało wyposażone w nowy sprzęt i meble, zaś dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych codziennie dowożone i odwożone są przez autobus szkolny.

Dzięki nowej lokalizacji, nasi wychowankowie z niepełnosprawnością w sposób naturalny stają się uczniami klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 9 przy …ul. Wiejskiej 4.

 

Podziel się wiadomością: