Sprzątanie świata – Polska

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, do której, jak co roku włączyły się nasze dzielne przedszkolaki.
Wzorem lat ubiegłych, nasze miasto dołącza się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Odbyła się ona w dniach 16-18 września, a jej uczestnikami były dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu miasta.

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Zapraszamy do oglądania zdjęć.

Sprzątanie świata 2016

Podziel się wiadomością: