Przedszkole Promujące Zdrowie.

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2008/2009 ubiegać się będzie o przyjęcie do rejonowej sieci Placówek Promujących Zdrowie, czyli takich, które działają na rzecz OCHRONY, WZMACNIANIA i POMNAŻANIA zdrowia.

Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, ich rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

Edukacja prozdrowotna w wychowaniu przedszkolnym, wstępnie wprowadza dzieci w zagadnienie zdrowia na bazie wychowania rodzinnego ponieważ to właśnie w domu – pod państwa czujnym rodzicielskim okiem dzieci uczą się pierwszych, zachowań zdrowotnych, szczególnie nawyków higieniczno – kulturalnych czyli dbania o czystość, mycia się, załatwiania potrzeb fizjologicznych, rozbierania się i ubierania itp.

Niestety, nie zawsze tak jest i czasem zdarza się że to przedszkole jest pierwszym miejscem gdzie dzieci uczą się podstawowych zachowań prozdrowotnych, np. prawiłowego mycia rąk czy zębów.

Nasze działania w dziedzinie promocji zdrowia na terenie przedszkola pogrupowane są w kilka bloków tematycznych:

  1. KSZTAŁTOWANIE  NAWYKÓW HIGIENICZNO – KULTURALNYCH
  2. WDRAŻANIE DZIECI DO PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
  3. DBANIE O ZDROWIE SWOJE I INNYCH
  4. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO RÓWIEŚNIKÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH..

Oraz dwa problemy priorytetowe w naszym przedszkolu:

  1. ZDROWE ODŻYWIANIE
  2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH PORZEZ RUCH

Podziel się wiadomością: