Mali Strażnicy Przyrody.

22 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski pt. "Mali Strażnicy Przyrody".

Wzięły w nim udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych, prezentując wiersze o szeroko pojętej tematyce ekologicznej.
Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, rozbudzanie zainteresowania przyrodą i najbliższym otoczeniem oraz wyrabianie nawyku dbania o najbliższe środowisko.

W jury zasiadły: pani Dyrektor oraz nasza pani Logopedka, które wszystkich uczestników konkursu uhonorowały dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

Motto konkursu brzmi następująco:
Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.

Zapraszamy do oglądania zdjęć .

Podziel się wiadomością: