Terapeuta SI

Co to jest integracja sensoryczna? Przez całe życie nasz mózg, za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, równowagi i propriocepcji czyli czucia głębokiego, odbiera i rozpoznaje bodźce zmysłowe, analizuje je i segreguje a następnie przetwarza informacje pochodzące ze środowiska zewnętrznego oraz integruje z wcześniejszymi doświadczeniami. Poszczególne zmysły współdziałają ze sobą podczas wykonywania złożonych zadań, a proces ten

Rehabilitacja ruchowa w Przedszkolu Integracyjnym nr 9 w Tarnobrzegu

W naszym Przedszkolu dzieci niepełnosprawne korzystają z kompleksowej rehabilitacji . Dzieci kwalifikowane są na zajęcia terapeutyczne zgodnie z zaleceniami PP-P lub po badaniach diagnostycznych. Biorą w nich udział przede wszystkim uczniowie z wadami postawy, mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo rdzeniową, zespołem Downa i autyzmem. Celem głównym działań fizjoterapeutycznych jest wspomaganie rozwoju dziecka, maksymalne jego usprawnienie w

Psycholog

POMOC  PSYCHOLOGICZNA: Zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna indywidualna i grupowa; Zajęcia rewalidacyjne: Trening Umiejętności Społecznych. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli, współpraca z rodziną dziecka. W ogólnym stwierdzeniu, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkola. Czyimi problemami zajmuje się psycholog przedszkolny? dzieci rodziców nauczycieli Podstawowe działania psychologa w przedszkolu: prowadzenie

Logopeda

Informacje od Logopedy DRODZY RODZICE! W NASZYM KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM ZNAJDZIECIE RADY ORAZ PROPOZYCJE ĆWICZEŃ I ZABAW USPRAWNIAJĄCYCH, WSPOMAGAJĄCYCH WYMOWĘ, KTÓRE MOŻECIE WYKONYWAĆ Z DZIECKIEM W DOMU, JAK RÓWNIEŻ INNE CIEKAWOSTKI Z DZIEDZINY LOGOPEDII. Jeśli Wasze dziecko ma problemy z mową to należy pamiętać, że nie wystarczą same ćwiczenia w gabinecie  logopedy. Bez Waszego systematycznego zaangażowania

Pedagog – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Celem wychowania przedszkolnego jest udzielanie pomocy dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi i wszechstronne wspieranie jego rozwoju. Nie wszystkie dzieci rozwijają się harmonijnie. Niektóre, z różnych względów radzą sobie gorzej od innych i osiągają słabsze wyniki  w edukacji przedszkolnej. W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie