Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pi9.tarnobrzeg.pl Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-10

Realizujemy Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu jest promowanie kultury wysokiej, rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wychowanie w duchu wartości takich jak: dobro, piękno, patriotyzm, altruizm. Projekt zakłada również kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z tradycjami

Obowiązek informacyjny

Inspektor Ochrony Danych (IOD) Przemysław Rękas Adres do korespondencji: Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu, ul. Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg lub Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg Telefon: 15 81-81-510 Adres poczty elektronicznej (e-mail): iodjo@um.tarnobrzeg.pl  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 9 W TARNOBRZEGU Na podstawie art. 13 ust.

Co już wiemy o jesieni?

W środę 19 października,  grupa 6-latków zaprosiła nas na inscenizację pt. „Co już wiemy o jesieni?” Spektakl odbył się w pięknej scenografii, na którą składały się drzewa owocowe wykonane samodzielnie przez przedszkolaki z najstarszej grupy. Inscenizacja złożona z wierszy, piosenek i tańców zawierała elementy edukacji przyrodniczej, zdrowotnej i regionalnej i miała na celu przedstawienie piękna

Galeria VIDEO

{youtube}QLIeskiN5qw{/youtube} {youtube}dKAjaQDwQaQ{/youtube} {youtube}mJUSEnSGexY{/youtube} Źródło: youtube.com Miejska Telewizja Tarnobrzeg. {youtube}gSLtoXPdr80{/youtube} Źródło: youtube.com Konkurs Akademi Aquafresh – relacja z bicia rekordu Guinness'a. {youtube}1zuo_OHUI9I{/youtube} {youtube}hCEJm8-7SgY{/youtube}

Informacje o Przedszkolu.

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu ul. Wiejska 4 39 – 400 Tarnobrzeg Tel. (015) 822 26 84 pi9tarnobrzeg@gmail.com Dyrektor przedszkola : Janina Nasternak Przedszkole  Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu 1.Status prawny lub forma prawna Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy Tarnobrzeg. 2.Organizacja Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 8 lat. W

Z kart naszej historii.

Przedszkole Nr 9 zainaugurowało swoją działalność 01.09.1979 roku. Placówka mieściła się w parterowych budynkach typu szwedzkiego przy ulicy Kurasia. Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Helena Rękas. Następnie kierownictwo placówki objęła pani Maria Figurska-Ferdek. Z dniem 01.09.1984 roku dyrektorem Przedszkola Nr 9 została pani Bożena Siembab, a od roku 2007 do chwili obecnej funkcję tę pełni pani