Organy sprawujące funkcje i kompetencje

  1. Dyrektor  Przedszkola.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców.

Dyrektor Przedszkola – mgr Gabriela Pełka jest organizatorem działalności przedszkola, aktywnie współpracuje ze wszystkimi organami działającymi w placówce, reprezentuje przedszkole na zewnątrz. Sprawuje nadzór pedagogiczny w przedszkolu w celu jego właściwego funkcjonowania i rozwoju.

Rada pedagogiczna współuczestniczy w organizacji procesu wychowania i edukacji przedszkolnej poprzez działalność zespołową, opiniuje organizację pracy przedszkola, wnioskuje o nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli oraz przygotowuje projekt statutu przedszkola i jego zmiany.

Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami przedszkola w celu podnoszenia jakości wychowania, występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi bieżących spraw przedszkola.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress