W naszym Przedszkolu dzieci niepełnosprawne korzystają z kompleksowej rehabilitacji .

Opieka polega na diagnozie kondycji  fizycznej i psychicznej dziecka, terapii indywidualnej oraz różnych formach wspomagania. Celem zajęć rehabilitacyjnych jest wyrównywanie istniejących zaburzeń w obrębie motoryki dużej i małej, nauka brakujących funkcji ruchowych oraz nauka prawidłowych wzorców ruchowych. Z zajęć korzystają dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową i autyzmem oraz dzieci wymagające stymulacji ruchowej wynikającej z innych uwarunkowań. Zajęcia indywidualne dostosowane są do potrzeb dziecka, są to ćwiczenia z zakresu rehabilitacji ogólnej, korekcja wad postawy oraz usprawniające konkretne deficyty ruchowe. Zajęcia są prowadzone w zależności od potrzeb, jako bazę przyjmuje się zajęcia średnio 2 razy w tygodniu.

Rehabilitację ruchową prowadzi  pedagog i mgr rehabilitacji  Andrzej Bienia

Poniedziałek 14:30-16:30
Wtorek 09:30-13:30
Środa 11:30-12:30 i 13:30-16:30
Piątek 09:30-12:00