Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

3 days 15 hours ago

Świetnie bawimy się również przy muzyce- Misie 🐻 😘 🐻

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

3 days 15 hours ago

Zabawy ruchowe, manualne, konstrukcyjne Misiów rozwijające sprawność motoryczną 🙂

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

3 days 16 hours ago

Misie w tym tygodniu rozmawiały o deszczu. Poprzez ćwiczenie badawcze dowiedziały się co dzieje się w chmurze i jak z niej pada deszcz 🙂

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

3 days 16 hours ago

Patriotyczne prace Misiów 🙂

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

3 days 20 hours ago

"Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź".
20 listopada na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka🦋

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

3 days 22 hours ago

Dziękujemy Pszczółkom 🐝 za inspirację 🎨♥️

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

4 days 13 hours ago

m.facebook.com/story.php?story_fbid=188061279575950&id=100971394951606

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

4 days 16 hours ago

Dzieci z grupy Motylki 🦋 wykonały kolejną piękną pracę plastyczną. Tym razem była to PRALKA🙂

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

4 days 16 hours ago

W tym tygo­dniu roz­ma­wia­li­śmy o urzą­dze­niach elek­trycz­nych oraz o tym jak bez­piecz­nie z nich korzy­stać. W związku z tym, na zaję­ciach pla­stycz­nych Motylki stwo­rzyła kolo­rowe lampki nocne, a oto efekty 🙂

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

6 days 2 hours ago

Nauka klasyfikacji czyli "zakupy w hurtowni"🤯🤔👍 u Biedronek!!!


This is a Facebook demo page created by plugin automatically. Please do not delete to make the plugin work properly.