ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje naturalna ciekawość świata, spontaniczność reakcji, otwartość na kontakty z innymi, potrzeba zabawy, ruchu.
Nasze Przedszkole daje szansę zrealizowania tych potrzeb wszystkim dzieciom.

Integracja w przedszkolu polega na tworzeniu takich sytuacji, w których dzieci niezależnie od swoich możliwości fizycznych i psychicznych uczestniczą we wspólnych zabawach, zajęciach, ćwiczeniach, mogą się od siebie nawzajem uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Dla dzieci zdrowych jest to także bardziej nowoczesny program ich edukacji, zaś dla dzieci niepełnosprawnych szansa na rozwój, poprzez początkowo małe, a później większe sukcesy.DRODZY RODZICE!


INFORMUJEMY, ŻE NA STRONIE "Innowacyjny Tarnobrzeg" w PANELU RODZICA otrzymujecie Państwo od nas propozycje zajęć i zabaw z dzieckiem w domu, dostosowane do danej grupy wiekowej, zgodne z podstawą programową i planami miesięcznymi.


Specjaliści – psycholog, logopeda oraz pedagodzy także będą wspierać rozwój naszych wychowanków na przedszkolnym FB oraz na stronie internetowej – zakładka DLA RODZICÓW.


W ten sposób chcemy podsunąć rodzicom ciekawe pomysły i przykłady wartościowych zabaw z dziećmi w domu. Zachęcamy do korzystania z serwisu i realizacji naszych propozycji.


Dzięki nim przetrwamy ten trudny czas, a dzieci nie będą się nudzić.
PROPONUJEMY ABY WYKONANE PRACE DZIECI GROMADZIŁY I GDY JUŻ BĘDZIE MOŻNA – PRZYNIOSŁY JE DO PRZEDSZKOLA.


Życzymy Wszystkim dużo zdrowia i radości przy wspólnej zabawie, zaś rodzicom – cierpliwości! :)


Uważajcie na siebie i do ZOBACZENIA! Pozdrawiamy serdecznie!

O Przedszkolu

O Przedszkolu

Tutaj Państwo znajdziecie informacje o dniu dzisiejszym naszego Przedszkola, o podstawach jego działalności i organizacji.
Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z naszą historią, tym bardziej, że niedawno obchodziliśmy 35-lecie istnienia.

Zobacz

Nasze Przedszkolaki

Nasze Przedszkolaki

W naszej placówce funkcjonują następujące grupy przedszkolne:
"MISIACZKI", "BIEDRONKI", "PSZCZÓŁKI" i "NUTKI" - oto nasze dzieciaki!
Poznaj ich bliżej!

Zobacz

Dla Rodziców

Dla Rodziców

Drodzy Rodzice! Tutaj znajdziecie informacje i ogłoszenia (np. zawiadomienia o zebraniach), pliki do pobrania (wnioski i oświadczenia do rekrutacji, itd.) oraz wszystko to co może Was zainteresować z codziennego życia naszych Przedszkolaków.

Zobacz

ZARZĄDZENIE NR 109/2020
Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 13 marca 2020 r.

zarządzenie o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli
w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 410), zarządzam, co następuje:

§1

Zawieszam postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021.

§2

W terminie 7 dni roboczych od dnia uchylenia ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyszczególnionych w § 2 cyt. rozporządzenia, zostanie ustalony nowy harmonogram dla przedszkoli w następujących etapach rekrutacji/ czynność rodzica:

  1. złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  3. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  4. złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane;
  5. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
  6. termin procedury odwoławczej;
  7. terminy etapów rekrutacji/ czynność rodzica w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Dariusz Bożek

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Najnowsze wiadomości znajdziesz na naszym profilu na Facebook.com

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu